Jõgeva Kinnisvara OÜ

Eesti kapitalil põhinev metsamajandusega tegelev ettevõte.

Ettevõttest

Tegeleme metsamajandamisega. Osutame raie-ja metsamaterjali väljaveo teenust. Samas teostame harvendusraiet, valgustusraiet, võsalõikamist, istutamist, metsakultuuride hooldust, kraavide puhastamist ja ohtlike puude lõikust.

Kui soovite müüa põllu-ja metsamaad, võite alati meie poole pöörduda. Kõik pakkumised on oodatud.

Meeldivat koostööd lootma jäädes,

Jõgeva Kinnisvara OÜ

Ostame metsakinnistuid, raieõigust ja metsamaterjali!

Pakutavad teenused

Metsatööd

 • Metsa uuendamine
 • Metsakultuuride hooldus
 • Metsamaterjali väljavedu
 • Metsanoorendike hooldus
 • Metsamaterjali ülestöötamine

Raietööd

 • Lageraie
 • Valgustusraie
 • Alusmetsaraie
 • Harvendusraie

Eritööd

 • Võsalõikus
 • Okste kokkuvedu
 • Ohtlike puude langetamine
 • Raiejäätmete kokkuvedu ja hakkimine
 • Kraavide, põldude puhastamine võsast ja hakkimine

Ostame

 • Metsakinnistud
 • Raieõigused
 • Metsamaterjal

Küsi teenusele hinnapakkumist

Aitame ka metsamajanduskavade koostamisega. Võtke meiega ühendust!

© Copyright - Jõgeva Kinnisvara OÜ